elektronska knjiga pravopis i gramatika


PISANJE REČCE -"NE"- SPOJENO UZ IMENICE, PRIDEVE I PRILOGE

Po pravilu rečca NE se uz imenice, prideve i priloge piše SASTAVLJENO


nedavno ili ne davno neformalno ili ne formalno nenormalno ili ne normalno nedopušteno ili ne dopušteno neradno ili ne radno nestabilno ili ne stabilno neslužbeno ili ne službeno neobrano ili ne obrano nestalno ili ne stalno nenadano ili ne nadano neprihvatljivo ili ne prihvatljivo nepriznato ili ne priznato neprofesionalno ili ne profesionalno nepošteno ili ne pošteno netolerantno ili ne tolerantno neetičko ili ne etičko neevropsko ili ne evropsko neenglesko ili ne englesko neekonomično ili ne ekonomično neefikasno ili ne efikasno neoprezno ili ne oprezno nemoćno ili ne moćno nepažljivo ili ne pažljivo neprimetno ili ne primetno neistina ili ne istina neprijatno ili ne prijatno nemarno ili ne marno nepovoljno ili ne povoljno neopravdano ili ne opravdano nepoznato ili ne poznato nečisto ili ne čisto nerazdvojni ili ne razdvojni neobrazovanost ili ne obrazovanost nerazumevanje ili ne razumevanje nedisciplina ili ne disciplina nedosledan ili ne dosledan nedoumica ili ne doumica neosetljivo ili ne osetljivo nezavisno ili ne zavisno nevernik ili ne vernik nevaspitanje ili ne vaspitanje nepažnja ili ne pažnja nesvesno ili ne svesno neobično ili ne obično nepravda ili ne pravda nevreme ili ne vreme nebriga ili ne briga nemaština ili neimaština neimaština ili ne imaština nemarljivo ili ne marljivo nepravilno ili ne pravilno neljudi ili ne ljudi nečovek ili ne čovek nemiran ili ne miran neznanje ili ne znanje neprijatno ili ne prijatno neprijatan ili ne prijatan nedovoljno ili ne dovoljno nesreća ili ne sreća nemoguće ili ne moguće nemoguć ili ne moguć nemoguća ili ne moguća nemogući ili ne mogući