elektronska knjiga pravopis i gramatika


POMOĆNI GLAGOLI

U našem jeziku postoje tri pomoćna glagola: JESAM, BITI i HTETI.

Pomoćni glagoli služe za gradnju složenih glagolskih oblika (zato se i nazivaju pomoćni).
GLAGOL HTETI
Lice naglašeni, nesvršeni HTETI nenaglašeni, nesvršeni HTETI
Ja     hoću     ću
Ti     hoćeš     ćeš
On Ona Ono     hoće     će
Mi     hoćemo     ćemo
Vi     hoćete     ćete
Oni One ONo     hoće     će


Pomoćni glagol JESAM, (bilo u jednini, bilo u množini) ima samo oblike prezenta, koji mogu biti naglašeni(enklitičke) i nenaglašeni(skraćeni).
naći ću ili naćiću kupi ću ili kupiću traži ću ili tražiću posta ću ili postaću traži ću ili tražiću čuvaću ću ili čuvaću požele ću ili poželeću žele ću ili želeću pazi ću ili paziću seći ću ili sećiću pobeći ću ili pobećiću uteći ću ili utećiću steći ću ili stećiću odseći ću ili odsećiću odvući ću ili odvućiću zavući ću ili zavuciću ispeći ću ili ispećiću preći ću ili preći ću reći ću ili rećiću peći ću ili pećiću vući ću ili vućiću leći ću ili lećiću pomoći ću ili pomoćiću moći ću ili moćiću doći ću ili doćiću ići ću ili ićiću