elektronska knjiga pravopis i gramatika


PISANJE REČCE -"NE"- UZ GLAGOLE

ne sumnjam ili nesumljam nesumljam ili nesumnjam ne sumljam ili ne sumnjam nesumnjam ili ne sumnjam nemojmo ili ne mojmo nemojte ili ne mojte nemoj ili ne moj nedam ili ne dam nedaš ili ne daš neda ili ne da nedamo ili ne damo nedate ili ne date nedaju ili ne daju nebih ili ne bih neići ili ne ići nemogu ili ne mogu nemožeš ili ne možeš nemože ili ne može nemožemo ili ne možemo nemožete ili ne možete neradim ili ne radim neradiš ili ne radiš neradi ili ne radi neradimo ili ne radimo neradite ili ne radite nerade ili ne rade nevaljam ili ne valjam nevaljaš ili ne valjaš nevalja ili ne valja nevaljamo ili ne valjamo nevaljate ili ne valjate nevaljaju ili ne valjaju neželim ili ne želim neželiš ili ne želiš neželi ili ne želi neželimo ili ne želimo neželite ili ne želite nežele ili ne žele nevidim ili ne vidim nevidiš ili ne vidiš nevidi ili ne vidi nevidimo ili ne vidimo nevidite ili ne vidite nevide ili ne vide neznam ili ne znam neznaš ili ne znaš nezna ili ne zna neznamo ili ne znamo neznate ili ne znate neznaju ili ne znaju nemislim ili ne mislim nemisliš ili ne misliš nemisli ili ne misli nemislimo ili ne mislimo nemislite ili ne mislite nemisle ili ne misle nepostojim ili ne postojim nepostojiš ili ne postojiš nepostoji ili ne postoji nepostojimo ili ne postojimo nepostojite ili ne postojite nepostoje ili ne postoje nejavljam ili ne javljam nejavljaš ili ne javljaš nejavlja ili ne javlja nejavljamo ili ne javljamo nejavljate ili ne javljate nejavljaju ili ne javljaju neosećam ili ne osećam neosećaš ili ne osećaš neoseća ili ne oseća neosećamo ili ne osećamo neosećate ili ne osećate neosećaju ili ne osećaju nerazumem ili ne razumem nerazumeš ili ne razumeš nerazume ili ne razume nerazumemo ili ne razumemo nerazumete ili ne razumete nerazumeju ili ne razumeju nečujem ili ne čujem nečuješ ili ne čuješ nečuje ili ne čuje nečujemo ili ne čujemo nečujete ili ne čujete nečuju ili ne čuju nezanima ili ne zanima netreba ili ne treba netrebam ili ne trebam netrebaš ili ne trebaš netrebamo ili ne trebamo netrebate ili ne trebate netrebaju ili ne trebaju nedobijam ili ne dobijam nedobijaš ili ne dobijaš nedobija ili ne dobija nedobijamo ili ne dobijamo nedobijate ili ne dobijate nedobijaju ili ne dobijaju nepijem ili ne pijem nepiješ ili ne piješ nepije ili ne pije nepijemo ili ne pijemo nepijete ili ne pijete nepiju ili ne piju