elektronska knjiga pravopis i gramatika


PISANJE REČCE -"NE"- UZ GLAGOLE

nedam ili ne dam
nedaš ili ne daš
neda ili ne da
nedamo ili ne damo
nedate ili ne date
nedaju ili ne daju
nebih ili ne bih
neići ili ne ići
nemogu ili ne mogu
nemožeš ili ne možeš
nemože ili ne može
nemožemo ili ne možemo
nemožete ili ne možete
neradim ili ne radim
neradiš ili ne radiš
neradi ili ne radi
neradimo ili ne radimo
neradite ili ne radite
nerade ili ne rade
nevaljam ili ne valjam
nevaljaš ili ne valjaš
nevalja ili ne valja
nevaljamo ili ne valjamo
nevaljate ili ne valjate
nevaljaju ili ne valjaju
neželim ili ne želim
neželiš ili ne želiš
neželi ili ne želi
neželimo ili ne želimo
neželite ili ne želite
nežele ili ne žele
nevidim ili ne vidim
nevidiš ili ne vidiš
nevidi ili ne vidi
nevidimo ili ne vidimo
nevidite ili ne vidite
nevide ili ne vide
neznam ili ne znam
neznaš ili ne znaš
nezna ili ne zna
neznamo ili ne znamo
neznate ili ne znate
neznaju ili ne znaju
nemislim ili ne mislim
nemisliš ili ne misliš
nemisli ili ne misli
nemislimo ili ne mislimo
nemislite ili ne mislite
nemisle ili ne misle
nepostojim ili ne postojim
nepostojiš ili ne postojiš
nepostoji ili ne postoji
nepostojimo ili ne postojimo
nepostojite ili ne postojite
nepostoje ili ne postoje
nejavljam ili ne javljam
nejavljaš ili ne javljaš
nejavlja ili ne javlja
nejavljamo ili ne javljamo
nejavljate ili ne javljate
nejavljaju ili ne javljaju
neosećam ili ne osećam
neosećaš ili ne osećaš
neoseća ili ne oseća
neosećamo ili ne osećamo
neosećate ili ne osećate
neosećaju ili ne osećaju
nerazumem ili ne razumem
nerazumeš ili ne razumeš
nerazume ili ne razume
nerazumemo ili ne razumemo
nerazumete ili ne razumete
nerazumeju ili ne razumeju
nečujem ili ne čujem
nečuješ ili ne čuješ
nečuje ili ne čuje
nečujemo ili ne čujemo
nečujete ili ne čujete
nečuju ili ne čuju
nezanima ili ne zanima
netreba ili ne treba
netrebam ili ne trebam
netrebaš ili ne trebaš
netrebamo ili ne trebamo
netrebate ili ne trebate
netrebaju ili ne trebaju
nedobijam ili ne dobijam
nedobijaš ili ne dobijaš
nedobija ili ne dobija
nedobijamo ili ne dobijamo
nedobijate ili ne dobijate
nedobijaju ili ne dobijaju
nepijem ili ne pijem
nepiješ ili ne piješ
nepije ili ne pije
nepijemo ili ne pijemo
nepijete ili ne pijete
nepiju ili ne piju