PISANJE NAZIVA ULICA

Imena (nazivi) ulica se uvek pišu velikim početnim slovom, na primer:

Ja živim u ulici Zeleni venac.

Ukoliko naziv ulice sadrži vlastita imena, prezimena i nadimke, oni se pišu velikim slovom, na primer:

Ti živiš u ulici Miodraga Petrovića Čkalje.

Ukoliko se u nazivu ulice, na početku nalazi i sama reč ULICA ona se piše velikim slovom. Ukoliko reč ULICA nije na prvom mestu, ona se piše malim slovom, kao na primer:

Mile živi u ulici koja se zove Ulica proleterskih brigada.
Marija živi u ulici koja se zove Omladinska ulica.

Ukoliko se u nazivu ulice nalazi neka titula ili priznanje, one se ne pišu velikim slovom, izuzev ako je nalaze na prvom mestu, kao na primer:

On stanuje u Kralja Milana.
Ona stanuje u Ulici vojvode Putnika.
Oni stanuju u Ulici Kneza Miloša.


PISANJE NAZIVA BULEVARA, TRGOVA i AVENIJA

Isto kao kod naziva ulica, velika slova se pišu i u nazivima bulevara, trgova i avenija, sa tim što reči BULEVAR, TRG i AVENIJA uvek ulaze u naziv, na primer:

Mi živimo u Bulevaru umetnosti.
Vi živite u Bulevaru Mihaila Pupina.
Oni žive u Bulevaru kralja Aleksandra.

Turisti vole da posećuju Trg oslobođenja.
U blizini se nalazi Trg Nikole Pašića.
Oni su otišli na Studentski trg.

Muzej se nalazi u Aveniji umetnosti.
Pored pozorišta se nalazi Avenija Martina Lutera Kinga.
Najpoznatija avenija u Njujorku zove se Deveta avenija.