PISANJE NAZIVA SVETSKIH RATOVA

Postoje dva načina pisanja imena svetskih ratova: brojevima i slovima.
Ukoliko se nazivi ratova pišu slovima, onda se pišu velikim početnim slovom.
Na primer:
U Drugom svetskom ratu je poginulo mnogo više ljudi nego u Prvom svetskom ratu.
Ukoliko se nazivi pišu brojevima, onda se pored njih koriste samo mala slova jer se broj računa kao početno slovo.
Na primer:
U 2. svetskom ratu je poginulo mnogo više ljudi nego u 1. svetskom ratu.


GRAMATIČKO PRAVILO

Imena ratova, bitaka, revolucija, ustanaka uvek se pišu velikim početnim slovom.
slični primeri

Razmak od kraja Prvog balkanskog rata do početka Drugog balkanskog rata, bio je manji od mesec dana.
Razmak, od kraja Drugog balkanskog rata do početka Prvog svetskog rata, bio je manji od godinu dana.