PISANJE NAZIVA BALKANSKIH RATOVA

Postoje dva načina pisanja imena balkanskih ratova: brojevima i slovima.
Ukoliko se nazivi ratova pišu slovima, onda se pišu velikim početnim slovom.
Na primer:
U Prvom balkanskom ratu balkanske zemlje su zajedno ratovale protiv Turaka.
Međutim, u Drugom balkanskom ratu balkanske zemlje su ratovale između sebe.
Ukoliko se nazivi pišu brojevima, onda se pored njih koriste samo mala slova jer se broj računa kao početno slovo.
Na primer:
U 1. balkanskom ratu balkanske zemlje su zajedno ratovale protiv Turaka.
Međutim, u 2. balkanskom ratu balkanske zemlje su ratovale između sebe.


GRAMATIČKO PRAVILO

Imena ratova, bitaka, revolucija, ustanaka i mirovnih sporazuma, uvek se pišu velikim početnim slovom.
slični primeri

Potpisivanjem Versajskog mira u Parizu, okončan je Prvi svetski rat.
Prekretnica Drugog svetskog rata je Bitka kod Kurska.