PISANJE REČCE -"NE"- UZ IMENICE, PRIDEVE I PRILOGE

Kako se pravilno piše: neznanje ili ne znanje?

Pravilno se piše sastavljeno NEZNANJE.

Na primer:
Često se NEZNANJE skupo plaća.GRAMATIČKO PRAVILO

Kada se rečca NE piše spojeno?

Rečca "NE" se uvek piše sastavljeno uz imenice, prideve, priloge i tako grade složenice (složene reči).


slični primeri

neznanja, neznanju