PISANJE REČCE -"NE"- UZ IMENICE, PRIDEVE I PRILOGE

Kako se pravilno piše: nezavisno ili ne zavisno?

Pravilno se piše sastavljeno NEZAVISNO.

Na primer:
Kada se zaposli, dete postaje NEZAVISNO od roditeljskog izdržavanja.GRAMATIČKO PRAVILO

Kada se rečca NE piše spojeno?

Rečca "NE" se uvek piše sastavljeno uz imenice, prideve, priloge i tako grade složenice (složene reči).


slični primeri

nezavisan, nezavisna, nezavisni, nezavisno, nezavisnost