PISANJE REČCE -"NE"- UZ IMENICE, PRIDEVE I PRILOGE

Kako se pravilno piše: nevernik ili ne vernik?

Pravilno se piše sastavljeno NEVERNIK.

Na primer:
Ako je on NEVERNIK, zašto se krsti?GRAMATIČKO PRAVILO

Kada se rečca NE piše spojeno?

Rečca "NE" se uvek piše sastavljeno uz imenice, prideve, priloge i tako grade složenice (složene reči).


slični primeri

nevernica, nevernici, nevernice, nevernost