PISANJE REČCE -"NE"- UZ IMENICE, PRIDEVE I PRILOGE

Kako se pravilno piše: nestalno ili ne stalno?

Pravilno se piše sastavljeno NESTALNO.

Na primer:
Prava ljubav nije neko NESTALNO osećanje.GRAMATIČKO PRAVILO

Kada se rečca NE piše spojeno?

Rečca "NE" se uvek piše sastavljeno uz imenice, prideve, priloge i tako grade složenice (složene reči).


slični primeri

nestalan, nestalna, nestalni, nestalne