PISANJE REČCE -"NE"- UZ IMENICE, PRIDEVE I PRILOGE

Kako se pravilno piše: nesreća ili ne sreća?

Pravilno se piše sastavljeno NESREĆA.

Na primer:
Blago onome koga ne prati NESREĆA.GRAMATIČKO PRAVILO

Kada se rečca NE piše spojeno?

Rečca "NE" se uvek piše sastavljeno uz imenice, prideve, priloge i tako grade složenice (složene reči).


slični primeri

nesrećan, nesrećna, nesrećno, nesrećni