PISANJE REČCE -"NE"- UZ IMENICE, PRIDEVE I PRILOGE

Kako se pravilno piše: neslužbeno ili ne službeno?

Pravilno se piše sastavljeno NESLUŽBENO.

Na primer:
On nas je posetio NESLUŽBENO.GRAMATIČKO PRAVILO

Kada se rečca NE piše spojeno?

Rečca "NE" se uvek piše sastavljeno uz imenice, prideve, priloge i tako grade složenice (složene reči).


slični primeri

neslužben, neslužbena, neslužbeni, neslužbene