PISANJE REČCE -"NE"- UZ IMENICE, PRIDEVE I PRILOGE

Kako se pravilno piše: neprofesionalno ili ne profesionalno?

Pravilno se piše sastavljeno NEPROFESIONALNO.

Na primer:
On se na terenu često ponaša NEPRFESIONALNO.GRAMATIČKO PRAVILO

Kada se rečca NE piše spojeno?

Rečca "NE" se uvek piše sastavljeno uz imenice, prideve, priloge i tako grade složenice (složene reči).


slični primeri

neprofesionalan, neprofesionalna, neprofesionalni, neprofesionalne