PISANJE REČCE -"NE"- UZ IMENICE, PRIDEVE I PRILOGE

Kako se pravilno piše: neprimetno ili ne primetno?

Pravilno se piše sastavljeno NEPRIMETNO.

Na primer:
Jesen je skoro NEPRIMETNO zamenila leto.GRAMATIČKO PRAVILO

Kada se rečca NE piše spojeno?

Rečca "NE" se uvek piše sastavljeno uz imenice, prideve, priloge i tako grade složenice (složene reči).


slični primeri

neprimetna, neprimetni, neprimetne, neprimetan