PISANJE REČCE -"NE"- UZ IMENICE, PRIDEVE I PRILOGE

Kako se pravilno piše: nepravda ili ne pravda?

Pravilno se piše sastavljeno NEPRAVDA.

Na primer:
NEPRAVDA se najteže trpi.GRAMATIČKO PRAVILO

Kada se rečca NE piše spojeno?

Rečca "NE" se uvek piše sastavljeno uz imenice, prideve, priloge i tako grade složenice (složene reči).


slični primeri

nepravde, nepravdi, nepravdu, nepravdama