PISANJE REČCE -"NE"- UZ IMENICE, PRIDEVE I PRILOGE

Kako se pravilno piše: nepoznato ili ne poznato?

Pravilno se piše sastavljeno NEPOZNATO.

Na primer:
Njegova plovidba je bila dug put u NEPOZNATO.


GRAMATIČKO PRAVILO

Kada se rečca NE piše spojeno?

Rečca "NE" se uvek piše sastavljeno uz imenice, prideve, priloge i tako grade složenice (složene reči).


slični primeri

nepoznat, nepoznata, nepoznati, nepoznate, nepoznatost