PISANJE REČCE -"NE"- UZ IMENICE, PRIDEVE I PRILOGE

Kako se pravilno piše: nepošteno ili ne pošteno?

Pravilno se piše sastavljeno NEPOŠTENO.

Na primer:
Svako NEPOŠTENO poslovanje nanosi veliku štetu državi.GRAMATIČKO PRAVILO

Kada se rečca NE piše spojeno?

Rečca "NE" se uvek piše sastavljeno uz imenice, prideve, priloge i tako grade složenice (složene reči).


slični primeri

nepošten, nepoštena, nepošteno, nepoštene, nepošteni