PISANJE REČCE -"NE"- UZ IMENICE, PRIDEVE I PRILOGE

Kako se pravilno piše: neoprezno ili ne oprezno?

Pravilno se piše sastavljeno NEOPREZNO.

Na primer:
Išao je NEOPREZNO po klizavom snegu i pao.GRAMATIČKO PRAVILO

Kada se rečca NE piše spojeno?

Rečca "NE" se uvek piše sastavljeno uz imenice, prideve, priloge i tako grade složenice (složene reči).


slični primeri

neoprezan, neoprezna, neoprezni, neoprezne