PISANJE REČCE -"NE"- UZ IMENICE, PRIDEVE I PRILOGE

Kako se pravilno piše: neopravdano ili ne opravdano?

Pravilno se piše sastavljeno NEOPRAVDANO.

Na primer:
Učenik je bio NEOPRAVDANO odsutan sa časa.


GRAMATIČKO PRAVILO

Kada se rečca NE piše spojeno?

Rečca "NE" se uvek piše sastavljeno uz imenice, prideve, priloge i tako grade složenice (složene reči).


slični primeri

neopravdan, neopravdana, neopravdani, neopravdani