PISANJE REČCE -"NE"- UZ IMENICE, PRIDEVE I PRILOGE

Kako se pravilno piše: nenadano ili ne nadano?

Pravilno se piše sastavljeno NENADANO.

Na primer:
Zbog nestanka struje, radni dan smo NENADANO završili ranije.GRAMATIČKO PRAVILO

Kada se rečca NE piše spojeno?

Rečca "NE" se uvek piše sastavljeno uz imenice, prideve, priloge i tako grade složenice (složene reči).


slični primeri

nenadan, nenadana, nenadani, nenadane