PISANJE REČCE -"NE"- UZ IMENICE, PRIDEVE I PRILOGE

Kako se pravilno piše: nemiran ili ne miran?

Pravilno se piše sastavljeno NEMIRAN.

Na primer:
Imao sam NEMIRAN san.GRAMATIČKO PRAVILO

Kada se rečca NE piše spojeno?

Rečca "NE" se uvek piše sastavljeno uz imenice, prideve, priloge i tako grade složenice (složene reči).


slični primeri

nemirna, nemirno, nemirne, nemirni