PISANJE REČCE -"NE"- UZ IMENICE, PRIDEVE I PRILOGE

Kako se pravilno piše: neistina ili ne istina?

Pravilno se piše sastavljeno NEISTINA.

Na primer:
Najviše me boli NEISTINA koju govore.GRAMATIČKO PRAVILO

Kada se rečca NE piše spojeno?

Rečca "NE" se uvek piše sastavljeno uz imenice, prideve, priloge i tako grade složenice (složene reči).


slični primeri

neistine, neistinito, neistinita, neistiniti