PISANJE REČCE -"NE"- UZ IMENICE, PRIDEVE I PRILOGE

Kako se pravilno piše: neimaština ili ne imaština?

Pravilno se piše sastavljeno NEIMAŠTINA.

Na primer:
NEIMAŠTINA ga je naterala da se snalazi kako stigne.GRAMATIČKO PRAVILO

Kada se rečca NE piše spojeno?

Rečca "NE" se uvek piše sastavljeno uz imenice, prideve, priloge i tako grade složenice (složene reči).


slični primeri

neimaštini, nemaština, nemaštini