PISANJE REČCE -"NE"- UZ IMENICE, PRIDEVE I PRILOGE

Kako se pravilno piše: neevropsko ili ne evropsko?

Pravilno se piše sastavljeno NEEVROPSKO.

Na primer:
Oni su imali NEEVROPSKO poreklo.GRAMATIČKO PRAVILO

Kada se rečca NE piše spojeno?

Rečca "NE" se uvek piše sastavljeno uz imenice, prideve, priloge i tako grade složenice (složene reči).


slični primeri

neevropski, neevropska, neevropske