PISANJE REČCE -"NE"- UZ IMENICE, PRIDEVE I PRILOGE

Kako se pravilno piše: neenglesko ili ne englesko?

Pravilno se piše sastavljeno NEENGLESKO.

Na primer:
To je bilo NEENGLESKO govorno područje.GRAMATIČKO PRAVILO

Kada se rečca NE piše spojeno?

Rečca "NE" se uvek piše sastavljeno uz imenice, prideve, priloge i tako grade složenice (složene reči).


slični primeri

neengleski, neengleska, neengleske