PISANJE REČCE -"NE"- UZ IMENICE, PRIDEVE I PRILOGE

Kako se pravilno piše: nedopušteno ili ne dopušteno?

Pravilno se piše sastavljeno NEDOPUŠTENO.

Na primer:
On je NEDOPUŠTENO ušao u kancelariju.GRAMATIČKO PRAVILO

Kada se rečca NE piše spojeno?

Rečca "NE" se uvek piše sastavljeno uz imenice, prideve, priloge i tako grade složenice (složene reči).


slični primeri

nedopušten, nedopuštena, nedopušteni, nedopuštene