SIBILARIZACIJA

Kako se pravilno piše: tugi ili tuzi?

Pravilno se piše TUZI.

NA PRIMER:
Ne smem da se prepustim TUZI.
Nikome ne pričam o svojoj tuzi.

OVDE JE SLUČAJ SIBILARIZACIJE IMENICA JEDNINE ŽENSKOG RODA KOJA SE VRŠI DATIVU I LOKATIVU.
SIBILARIZACIJA

Sibilarizacija ili druga palatalizacija je glasovna promena u kojoj zadnjonepčani suglasnici K, G i H, ispred samoglasnika E, I, U ili A prelaze u prednjonepčane suglasnike C, Z, S.SLIČNI PRIMERI

supruga - supruzi
briga - brizi
pruga - pruzi
knjiga - knjizi
snaga - snazi
sloga - slozi
vlaga - vlazi
sprega - sprezi
jaruga - jaruzi