SIBILARIZACIJA

Kako se pravilno piše: suprugi ili supruzi?

Pravilno se piše SUPRUZI.

NA PRIMER:
Reći ću to svojoj SUPRUZI.
Pričaju samo najbolje o njegovoj SUPRUZI.

OVDE JE SLUČAJ SIBILARIZACIJE IMENICA JEDNINE ŽENSKOG RODA KOJA SE VRŠI DATIVU I LOKATIVU.
SIBILARIZACIJA

Sibilarizacija ili druga palatalizacija je glasovna promena u kojoj zadnjonepčani suglasnici K, G i H, ispred samoglasnika E, I ili A prelaze u prednjonepčane suglasnike C, Z, S.SLIČNI PRIMERI

pruga - pruzi
briga - brizi
tuga - tuzi
knjiga - knjizi
snaga - snazi
sloga - slozi
vlaga - vlazi
sprega - sprezi
jaruga - jaruzi