SIBILARIZACIJA

Kako se pravilno piše: spregi ili sprezi?

Pravilno se piše SPREZI.

NA PRIMER:
On je stalno u nekoj SPREZI.
Ništa nije otkriveno o njihovoj SPREZI.

OVDE JE SLUČAJ SIBILARIZACIJE IMENICA JEDNINE ŽENSKOG RODA KOJA SE VRŠI DATIVU I LOKATIVU.
SIBILARIZACIJA

Sibilarizacija ili druga palatalizacija je glasovna promena u kojoj zadnjonepčani suglasnici K, G i H, ispred samoglasnika E, I ili A prelaze u prednjonepčane suglasnike C, Z, S.SLIČNI PRIMERI

supruga - supruzi
tuga - tuzi
pruga - pruzi
briga - brizi
knjiga - knjizi
snaga - snazi
sloga - slozi
jaruga - jaruzi
vlaga - vlazi