SIBILARIZACIJA

Kako se pravilno piše: prugi ili pruzi?

Pravilno se piše PRUZI.

NA PRIMER:
Opasno je stajati na PRUZI.
Nemamo podatke o izgrađenoj PRUZI.

OVDE JE SLUČAJ SIBILARIZACIJE IMENICA JEDNINE ŽENSKOG RODA KOJA SE VRŠI DATIVU I LOKATIVU.
SIBILARIZACIJA

Sibilarizacija ili druga palatalizacija je glasovna promena u kojoj zadnjonepčani suglasnici K, G i H, ispred samoglasnika E, I ili A prelaze u prednjonepčane suglasnike C, Z, S.SLIČNI PRIMERI

supruga - supruzi
briga - brizi
tuga - tuzi
knjiga - knjizi
snaga - snazi
sloga - slozi
vlaga - vlazi
sprega - sprezi
jaruga - jaruzi