SIBILARIZACIJA

Kako se pravilno piše: muki ili muci?

Pravilno se piše MUCI.

NA PRIMER:
Ona je sada u slatkoj MUCI.
Nikome ne govorim o svojoj MUCI.

OVDE JE SLUČAJ SIBILARIZACIJE IMENICA JEDNINE ŽENSKOG RODA KOJA SE VRŠI DATIVU I LOKATIVU.
SIBILARIZACIJA

Sibilarizacija ili druga palatalizacija je glasovna promena u kojoj zadnjonepčani suglasnici K, G i H, ispred samoglasnika E, I ili A prelaze u prednjonepčane suglasnike C, Z, S.SLIČNI PRIMERI

majka - majci
greška - grešci
olovka - olovci
baraka - baraci
šaka - šaci
ruka - ruci
devojka - devojci
reka - reci
daska - dasci
jelka - jelci
biblioteka - biblioteci