KAKO SE PRAVILNO PIŠE I GOVORI

Česta greška na koju nailazimo u pravopisu i govoru reči ŽELUDAC, je u jednini padeža lokativa(gde? o kome? ili o čemu).

Tu postoji zabuna da li se piše pravilno piše i govori želucu i želudcu?

Reč želudcu ne postoji, nastala je prilikom gramatički nepravilnog govora i pisanja.

Pravilno se piše i izgovara ŽELUCU.


Na primer:
Govorim o čiru na ŽELUCU, koji nastaje zbog neispravne ishrane.


GRAMATIČKO PRAVILO

Gubljenje suglasnika je glasovna promena, pri kojoj, kada se nađu jedan pored drugog, dva ista ili slična suglasnika, jedan od njih se gubi radi lakšeg izgovora.

U ovom slučaju došlo je do gubljenja suglasnika D jer se našalo ispred suglasnika C.
SLIČNI PRIMERI:

želudac, želuca, želucem, želuce, želuci, želudaca, želucima, želuce