KAKO SE PRAVILNO PIŠE I GOVORI

Česta greška na koju nailazimo u pravopisu i govoru, je prilikom upotrebe množine reči ŽELUDAC, u padežima: dativu, instrumentalu i lokativu.

Tu postoji zabuna da li se piše pravilno piše i govori želucima ili želudcima?

Reč želudcima ne postoji, nastala je prilikom gramatički nepravilnog govora i pisanja.

Pravilno se piše i izgovara ŽELUCIMA.


Na primer:
Ovaj pomaže kod varenja u ŽELUCIMA.


GRAMATIČKO PRAVILO

Gubljenje suglasnika je glasovna promena, pri kojoj, kada se nađu jedan pored drugog, dva ista ili slična suglasnika, jedan od njih se gubi radi lakšeg izgovora.

U ovom slučaju došlo je do gubljenja suglasnika D jer se našalo ispred suglasnika C.
SLIČNI PRIMERI:

želudac, želuca, želucem, želuce, želucu, želuci, želudaca, želuce