KAKO SE PRAVILNO PIŠE I GOVORI

Česta greška na koju nailazimo u pravopisu i govoru, je prilikom upotrebe reči ŽELUDAC, u jednini padeža instrumentala(S KIM, S ČIM).

Tu postoji zabuna da li se piše pravilno piše i govori želucem i želudcem ?

Reč želudcem ne postoji, nastala je prilikom gramatički nepravilnog govora i pisanja.
Pravilno se piše i izgovara ŽELUCEM.


Na primer:
Sa osetljivim ŽELUCEM, lako dobijem morsku bolest.


GRAMATIČKO PRAVILO

Gubljenje suglasnika je glasovna promena, pri kojoj, kada se nađu jedan pored drugog, dva ista ili slična suglasnika, jedan od njih se gubi radi lakšeg izgovora.

U ovom slučaju došlo je do gubljenja suglasnika D jer se našalo ispred suglasnika C.
SLIČNI PRIMERI:

želudac, želuca, želucu, želuce, želuci, želudaca, želucima, želuce