KAKO SE PRAVILNO PIŠE I GOVORI

Česta greška na koju nailazimo u pravopisu i govoru, je prilikom upotrebe jednine reči ŽELUDAC, u padežu vokativu (OJ! HEJ!).

Tu postoji zabuna da li se pravilno piše i govori želuče i želudče.

Reč želudče ne postoji, nastala je prilikom gramatički nepravilnog govora i pisanja.
Pravilno se piše i izgovara ŽELUČE.


Na primer:
Strpi se ŽELUČE, još nije vreme da se večera.


GRAMATIČKO PRAVILO

Gubljenje suglasnika je glasovna promena, pri kojoj, kada se nađu jedan pored drugog, dva ista ili slična suglasnika, jedan od njih se gubi radi lakšeg izgovora.

U ovom slučaju došlo je do gubljenja suglasnika D jer se našalo ispred suglasnika Č.
SLIČNI PRIMERI:

želudac, želuca, želucu, želucem, želuci, želudaca, želucima, želuce