KAKO SE PRAVILNO PIŠE

Kako se pravilno piše prilog: zasad ili zasada?

Oba načina pisanja su gramatički ispravna, dakle i zasad i zasada je ispravno.

Ovo je složeni prilog koji nastaje spajanjem predloga za i priloga za vreme sad(a).

NA PRIMER: Zasad nemamo nikakvih posebnih zahteva.
ili
Zasada nemamo nikakvih posebnih zahteva.

Prilikom pisanja ovog priloga bitno je stalno se pridržavati jednog od oblika koji se izabere.