KAKO SE PRAVILNO PIŠE

Da li se pravilno piše odvojeno za mnom ili je pravilno sastavljeno zamnom?

PRAVILNO SE PIŠE ODVOJENO: ZA MNOM.


Lična zamenica JA koja u padežu instrumentalu glasi MNOM(E), uvek se piše odvojeno od predloga.


Na primer:
ZA MNOM je išla dugačka kolona automobila.
Pas je neprestano lajao ZA MNOM.

SLIČNI PRIMERI:
sa mnom, preda mnom, nada mnom, poda mnom, preda me, uza me