KAKO SE PRAVILNO PIŠE I GOVORI

Česta greška na koju nailazimo u pravopisu i govoru je mešanje reči zahvaliti i reči zafaliti u situacijama kada želimo nekome da uputimo reči zahvaljivanja.
Tada je pravilno upotrebiti reč zahvaliti a nikako reč zafaliti koja je pogrešna.
Reč zafaliti nema veze sa zahvaljivanjem, često se pogrešno upotrebljava zbog toga što se u neispravnom neknjiževnom jeziku upotrbljava reč fala umesto hvala.

Reč zafaliti znači nešto sasvim drugo, nastala je od reči faliti a znači nemati dovoljno, manjakati, zatrebati.

NA PRIMER:
Moram ti se ZAHVALITI na poklonu.