KAKO SE PRAVILNO PIŠE I GOVORI

Česta greška na koju nailazimo u pravopisu i govoru je mešanje reči zafaliti i reči zahvaliti.
To su dve potpuno različite reči, sa značenjima koja nisu ni približno slična.

zafaliti - reč nastala od faliti a znači nemati dovoljno, manjakati, zatrebati.

zahvaliti - reč nastala od hvaliti a znači uputiti reči zahvaljivanja, dati ili poslati pohvalu.

NA PRIMER:
Sigurno će mi ZAFALITI novca za odeću.
Moram ti se ZAHVALITI zbog svega što činiš za mene.