KAKO SE PRAVILNO PIŠE

Kako se pravilno piše prilog: za sada ili zasada?

Gramatički je ispravno i jedno i drugo.

Ovo je složeni prilog koji nastaje spajanjem predloga za i priloga za vreme sada.

Ovakvi prilozi se pišu sastavljeno pa bi pravilno bilo zasada.

NA PRIMER: Zasada nemamo na šta da se požalimo.

Ukoliko se naglasak i vremenska namena rečenice nalaze na prilogu sada piše se odvojeno.

NA PRIMER: Za sada nemamo nikakvih posebnih zahteva.