KAKO SE PRAVILNO PIŠE

Kako se pravilno piše prilog: za sada ili zasad?

Oba načina pisanja navedenog priloga su gramatički ispravna.

Ovo je složeni prilog koji nastaje spajanjem predloga za i priloga za vreme sad(a).

Uobičajeno je da se piše sastavljeno zasad što je skraćeno od ZASADA.

NA PRIMER: Zasad nemamo nikakvih primedba.

Ukoliko se akcent i vremenska namena u rečenici nalaze na prilogu sada piše se odvojeno.

NA PRIMER: Ovo vino sam čuvao baš za sada.