KAKO SE PRAVILNO PIŠE

Kako se pravilno piše prilog: za sad ili zasada?

Oba načina pisanja navedenog priloga su gramatički ispravna.

Ovo je složeni prilog koji nastaje spajanjem predloga za i priloga za vreme sad(a).
Uobičajeno je da se piše sastavljeno zasada .

NA PRIMER: Zasada nemamo loših primedbi.

Ukoliko se akcent i vremenska namena u rečenici nalaze na prilogu sad piše se odvojeno.

NA PRIMER: Ovo vino sam čuvao baš za sad.