KAKO SE PRAVILNO PIŠE

Kako se pravilno piše: za sad ili zasad?

Oba načina pisanja navedenog priloga su gramatički ispravna ali od vremenske namene i akcenta zavisi da li će se pisati odvojeno ili spojeno.

Ovo je složeni prilog koji nastaje spajanjem predloga za i priloga za vreme sad.
Ukoliko je akcent na prilogu koji se želi istaći sad pisaće se odvojeno.

NA PRIMER: Ovo vino sam čuvao baš za sad.

Ukoliko se akcent i značenje rečenice ne nalaze na prilogu sad onda se piše sastavljeno.

NA PRIMER: Zasad nemaš loših primedbi.