KAKO SE PRAVILNO PIŠE

Kako se pravilno piše prilog: za sad ili za sada?

Oba načina pisanja navedenog priloga su gramatički ispravna.

Ovo je složeni prilog koji nastaje spajanjem predloga za i priloga za vreme sad (sada).

NA PRIMER:
Za sad nemamo na šta da se požalimo.
ili
Za sada nemamo nikakvih posebnih zahteva.

Prilikom pisanja ovog priloga bitno je stalno se pridžavati jednog od oblika koji se izabere.