KAKO SE PRAVILNO PIŠE I GOVORI

Česta greška na koju nailazimo u pravopisu i govoru je u upotrebi reči sumnja i sumlja.
Reč sumlja ne postoji, ona se koristi samo prilikom nepravilnog govora i pisanja.
PRAVILNO SE IZGOVARA I PIŠE SUMNJA.

NA PRIMER:
Na mene nije pala nikakva SUMNJA.

PRAVILNI OBLICI OVE REČI SU:
posumnjati, sumnjati, sumnjiv, sumnjiva, sumnjivo, sumnjivi, sumnjive

NEPRAVILNI OBLICI OVE REČI SU:
posumljati, sumljati, sumljiv, sumljiva, sumljivo, sumljivi, sumljive