KAKO SE PRAVILNO PIŠE

Kako se pravilno piše: s ovim ili sa ovim?

Oba načina pisanja navedenog priloga su gramatički ispravna.
Pritom se posebno naglašava da je kraći oblik s ovim osnovni oblik i da mu ne treba dodavati apostrof.
Pokretno a se upotrebljava kada je izgovor ovog predloga i naredne reči otežan.

Na primer:
S OVIM pravilima svi se slažu.
SA OVIM zaslugama trebaš da budeš nagrađen.