KAKO SE PRAVILNO PIŠE

Kako se pravilno piše: s ovakvim ili sa ovakvim?

Oba načina pisanja navedenog priloga su gramatički ispravna.
Pritom se posebno naglašava da je kraći oblik s ovakvim osnovni oblik i da mu ne treba dodavati apostrof.
Pokretno a se upotrebljava kada je izgovor ovog predloga i naredne reči otežan.

Na primer:
S OVAKVIM igračima, pobedićemo na takmičenju.
Moraš da prestaneš SA OVAKVIM ponašanjem.