KAKO SE PRAVILNO PIŠE

Kako se pravilno piše: s onim ili sa onim?

Oba načina pisanja navedenog priloga su gramatički ispravna.
Pritom se posebno naglašava da je kraći oblik s onim osnovni oblik i da mu ne treba dodavati apostrof.
Pokretno a se upotrebljava kada je izgovor ovog predloga i naredne reči otežan.

Na primer:
Budi zadovoljan S ONIM što već imaš.
Šef je zadovoljan SA ONIM što je urađeno do sada.