KAKO SE PRAVILNO PIŠE

Kako se pravilno piše: s kojim ili sa kojim?

Oba načina pisanja navedenog priloga su gramatički ispravna.
Pritom se posebno naglašava da je kraći oblik s kojim osnovni oblik i da mu ne treba dodavati apostrof.
Pokretno a se upotrebljava kada je izgovor ovog predloga i naredne reči otežan.

Na primer:
S KOJIM rezultatom je završena utakmica?
To mi je drug SA KOJIM sam zajedno služio vojsku?