KAKO SE PRAVILNO PIŠE

Kako se pravilno piše: s kim ili sa kim?

Oba načina pisanja navedenog priloga su gramatički ispravna.
Pritom se posebno naglašava da je kraći oblik s kim osnovni oblik i da mu ne treba dodavati apostrof.
Pokretno a se upotrebljava kada je izgovor ovog predloga i naredne reči otežan.

Na primer:
S KIM najviše voliš da se družiš?
SA KIM igrate fudbal u nedelju?